Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Съотношение на смесване

92 части от компонент А/ 8  части от компонент В

Време за обработка

  • За 5 кг кофи: прибл. 35 минути (при + 20 ° C) прибл. 15 минути (при + 30 ° C)

Плътност

 1,0 kg/l  

Съдържание на твърди вещества

100%.

Точка на възпламеняване

Повече от 100oC

Подходящ размер на фугите

Ширина от 1,5 cm, дълбочина от 1,0 cm. В случай на нанасяне чрез изливане, фугите с по-малки размери могат да се напълнят чрез пръскане

Оптимален размер на фугата

Ширина 1.5-3.0 cm, дълбочина 1.0-2.0 cm

Разход

Прибл. 1 kg REFUG за 1 литър обем