Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Всички дървени изделия и техни производни, които могат да се покрият с бои на водна основа.  Продуктът е предназначен за нанасяне на покрития върху петносано или обезцветено дърво.  Основата трябва да е чиста, носеща, без разделителни вещества. Влагата на стабилното дърво не трябва да надвишава средно 13%. При нестабилното дърво или при това с частична стабилност, влагата не трябва да надвишава 15%. Трябва да се спазват мерките за защита на дървото. Те са основата за осигуряване защита на дървото при нанасяне на специални покрития.

Подготовка на основата

Рендосва се в посока на дървените влакна, отстраняват се грапавините и евентуалните следи от смола или всякакви вещества намаляващи сцеплението (вижте лист БФС нр. 18).

Начин на нанасяне

Capacryl Holz-IsoGrund може да се нанася с четка, мече или с пръскане. Разрежда се с макс. 5% вода, след което се разбърква добре. При нанасяне върху дърво с много петна, обезцветяващият ефект може да се вижда след първия нанесен слой Capacryl Holz-IsoGrund. Обезцветяването е свързано с катионната изолация. След като нанесете първия слой трябва да го оставите да изсъхне малко, преди да нанасяте следващи слоеве. При дървени конструкции с повече компоненти е необходимо нанасянето като втори слой на Capacryl Holz-IsoGrund. Ако се налага може да се нанесе пробен слой.

Указания при нанасяне с пръскане:

Airless: Дюза 0,011 – 0,015 инча ; Налягане 100 – 130 бара; Разреждане: Готов за нанасяне

Слоеве

Нестабилни или частично стабилни дървени елементи: използва се на открито. Основата се подготвя спрямо Лист БФС нр.18; Импрегнира се с Capacryl Holzschutz-grund; грундира се с Capacryl Holz-IsoGrund1; Като междинен и краен слой използвайте  Capadur ColorWetterschutzfarbe; 

Стабилни дървени елементи: използва се на открито. Основата се подготвя спрямо Лист БФС нр.18; Импрегнира се с Capacryl Holzschutz-grund; грундира се с Capacryl Holz-IsoGrund1; Като междинен и краен слой Capacryl PU-Vorlack* или Capacryl PU-Gloss/PU-Satin; за краен слой използвайте Capacryl PU-Gloss/PU-Satin.

Дървени елементи: използва се на закрито. Основата се подготвя чрез шлайфане и почистване. Не се импрегнира. Грундира се Capacryl Holz-IsoGrund1) ; за междинен слой се използва  Capacryl PU-Vorlack;  краен слой се използва Capacryl PU-Gloss/PU-Satin.

Разход

100-130 ml/m2. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в   зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влага на въздуха е сух при допир след 1-2 часа, върху него може да се нанася следващ слой след 12 часа и напълно сух след 48 часа.  При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след употреба.