Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Отоплителни тела, калорифери, тръбопроводи. Основата трябва да бъде чиста, носеща, суха и без разделителни вещества.

Подготовка на основата

Нови, небоядисани повърхности: Металната повърхност се почиства много добре, отстраняват се петната ръжда.

Фабрично боядисани повърхности: Шлайфат се и се почистват.

Повърхности, покрити със стари, абсорбиращи бои: Старите боядисани слоеве се шлайфат. Старата, неабсорбираща боя се отстранява.

Нанасяне

Препоръки при нанасяне с пръскане:

 

Дюза

Налягане на пръскане

Налягане на въздуха

Разреждане

Airless

0,011–0,015 инча

200 бара             -

 

макс. 5 %

Airmix/Aircode

0,011 инча

120 бара

2,5 бара

Не се разрежда

Finecoat

1,8–2,2 mm        -

 

около 0,5 бара

макс. 5 %

Максимално налягане

2,0–2,5 mm        -

 

5,0 бара

макс. 5 %

Слоеве

Основа

Употреба

 

Подготовка на основата

Грундиране

 

Междинен слой

Краен слой

Повърхности без предишни слоеве боя

закрито

Почистване на ръждата

Capalac Allgrund

 

Capacryl

Heizkorper-

Lack1 )

 

 

Capacryl

Heizkorper-Lack1 )

Нови, фабрично боядисани повърхности

закрито

шлайфане/

почистване

Disbon 481

EP-Uniprimer

-

Повърхности, покрити със стари бои

закрито

шлайфане/

почистване2

Capacryl

Heizkorper-Lack

-

1. За наситени цветове да се използва Capacryl Haus-Lack 2000

2. Повредените повърхности се подготвят и грундират в съответствие с условията за покритие на основата Capacryl Heizkörper-Lack може да се нанася с четка, мече или с пръскане. Разбърква се добре преди употреба и ако се налага може да се разреди с макс. 5% вода.

Разход

Около 100-130 ml/m2 за слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в   зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При 20C и 65% влажност на въздуха:

  • 1-2 часа сух при допир
  • 10-12 часа – може да се нанася следващ слой
  • 48 часа – напълно сух

При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се удължава

Инструменти

Почистват се с много вода, веднага след употреба.