Capalac Aqua Metallschutz


Защитен лак за метал на прахова основа, който се използва като грунд, междинен и краен слой. Защита от корозия на стомана, съгласно DIN EN ISO 12944-6