Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

Грундирани и предварително боядисани дърво, метал и ПВЦ. Основата трябва да бъде чиста, суха, с носеща способност, без вещества които да причинят загуба на сцеплението. 

Влажността на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%, а на дървото с ограничена стабилност 15%.  

Подготовка на основата

Дървени елементи: Дървената повърхност се шлайфа в посока на дървеното влакно и се почиства от разделителни вещества (смоли) (вижте лист БФС 18)

Елементи от стомана, желязо: Повърхностите се почистват от ръжда съгласно стандарт SA 2 ½( с пясъкоструене) или ST3 (механично), съгласно DIN EN ISO 12944-4.

Поцинковани/галванизирани повърхности, ПВЦ: Измиват се с амонячен разтвор, с помощта на абразивна гъба, съгласно лист БФС 5 и 22, след което се почистват добре. 

Алуминий (необработен против оксидиране): Почиства се с нитро разтворители или разтвор на фосфорна киселина с помощта на абразивна гъба, съгласно лист БФС 6Стари слоеве боя, със сцепление: Механично и/или чрез алкални вещества се отстранява стария сой боя. Отстранява се неносещия слой. 

Начин на нанасяне

Указания за нанасяне чрез пръскане:

 

Дюза

Налягане

Разреждане

Температура материала

Airless  

0,011 - 0,013 инча  

180-200 бара  

Не се разрежда  

35 C

Сътав на слоевете

 

Основа

 

 

Среда

 

 

Подготовка на основата

 

 

Импрегниране

 

 

Грундиране

 

 

Междинен слой

 

 

Краен слой

 

 

Дърво, дървени елементи

 

 

Закрито

 

 

Почистване/ шлайфане

 

 

-            

 

 

Capalac BaseTop

 

 

Capalac BaseTop

ако е необходимо

 

 

 

 

 

Дърво

 

 

Открито

 

 

Почистване БФС 18

 

 

Capalac Holz-

Impraegniergrund

 

 

Capalac BaseTop

 

 

Capalac

BaseTop

 

 

 

 

 

Стомана, желязо

 

 

Закрито

 

 

Почистване от ръжда

 

 

-            

 

 

Capalac Allgrund

 

 

Capalac BaseTop

ако е необходимо

 

 

 

 

 

 

 

 

Открито

 

 

Почистване от ръжда

 

 

-            

 

 

2x Capalac

Allgrund

 

 

Capalac

BaseTop

 

 

 

 

 

Цинк/ галванизирани повърхности

 

 

Закрито

 

 

БФС 5

 

 

-            

 

 

Capalac Allgrund

 

 

Capalac BaseTop

ако е необходимо

 

 

 

 

 

 

 

 

Открито

 

 

БФС 5

 

 

-            

 

 

Capalac Allgrund/

Disbon 481 EP-Uniprimer

 

 

Capalac

AllGrund*

 

 

 

 

 

Алуминий

 

 

Закрито/ открито

 

 

БФС 6

 

 

-            

 

 

Capalac Allgrund

 

 

Capalac BaseTop

ако е необходимо

 

 

 

 

 

Твърдо ПВЦ

 

 

Закрито/ открито

 

 

БФС 22

 

 

-            

 

 

Capalac BaseTop

 

 

Capalac BaseTop

ако е необходимо Capalac BaseTop

ако е необходимо

 

 

 

 

 

Стара/ абсорбираща боя

 

 

Закрито/ открито

 

 

Песъкоструене

 

 

Повърхността се подготвя според основата.

 

 

Capalac BaseTop

 

 

 

 

 

Разход

 

С четка 

С мече 

Пръскане (Airless)

ml/m2/слой 

80-100

70-90

100-120

Минимална работна температура


+5 °С за материала, основата и въздуха.

Време за съхнене


При температура 20 °С и 65 % относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след около 3 часа. Сух при допир след 6-7 часа. Може да се боядиса отново с четка след 6-8 часа. 

При ниски температури и висока влажност на въздуха или при малко движение на въздуха, напр. при складиране на гъсто на строителните елементи, това врем,е се удължава.

Почистване на работни инструменти

Почистват се с лек бензин или с терпентин веднага след ползване.