Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Дърво, метал и твърдо PVC, предварително грундирани или боядисани. Повърхността трябва да е чиста, носеща, суха, без петна от мазнини или други вещества, намаляващи сцеплението. Максимално допустимият процент на влага при стабилното дърво е 13%.

Подготовка на основата

Дървени елементи: Дървените повърхности се шлайфат в посока на влакната, почистват се добре и се отстранява смолата. Острите ръбове се заоблят (вижте лист БФС нр. 18).

Желязо, стомана: Повърхността се подготвя, отстранява се ръждата до достигане на степен SA 2 1/2 (пясъкоструене), или ST3 (механично) , съгласно DIN EN ISO12944-4.

Цинк, твърдо PVC: Повърхностите се измиват с разреден амонячен разтвор, с помощта на синтетична абразивна гъба, съгласно лист БФС нр. 5 и нр. 22.

Алуминий (неанодизиран): Почиства се с нитро- разредители или с фосфорна киселина, съгласно лист БФС нр.   6.

Слоеве стара боя: Шлайфат се и/или се почистват с алкални вещества. Неносещите основи се отстраняват.

 

 Ø Дюза

  Налягане  

Разреждане 

Aircoat-TempSray*           

0,011 - 0,013 инча  

180 - 200 бара  

неразреден

  35°C

Високо налягане (само RAL 9006 и 9007) 

1,6 mm

2,5 бара

+10 Vol. % Capalac PU-Härter и ако се налага, 25–30 

% AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 сек.

  20°C

* Не се нанасят металните цветове RAL 9006 и RAL 9007

Начин на нанасяне

Capalac Hochglanz-Buntlack може да се нанася с четка, с мече или с пръскане. Разбърква се добре преди употреба. Пръскане с Aircoat (TempSpray) е възможно само след загряване на материала до препоръчаната температура. Покритие с цветове RAL 9006 и 9007:

Нанася се върху гладки повърхности, само с пръскане под високо налягане. Върху съседните големи площи лакът се нанася също с пръскане. Появата на облаци от изпарения не винаги може да се избегне.

При цветовете RAL 9006 и RAL 9007, може да се наблюдават различия в цветовете, в зависимост от начина на нанасяне: с четка, с мече или с пръскане. За Capalac Hochglanz-Buntlack оцветен в RAL 9006 и RAL 9007, е необходимо смесване с 10 % втвърдител Capalac PU-Härter ! По този начин Capalac Hochglanz-Buntlack оцветен в  RAL 9006 и RAL 9007 се превръща в специален двукомпонентен лак. Вижте технически лист Capalac PU-Härter нр. 093.

Гранична допустима стойност от ЕС за съдържание на ЛОС при Capalac Hochglanz-Buntlack оцветен в RAL 9006 и RAL 9007, смесен с 10 % втвърдител Capalac PU-Härter: (кат. A / j): 500 g / l (2010). Този продукт съдържа макс. 500 g / l ЛОС.

Структура на слоевете

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво, дървени материали

закрито

шлайфане

-

Capalac Vorlack

Capalac Hochglanz-

Buntlack, ако се налага

Capalac Hochglanz-

Buntlack

Дърво

открито

Лист БФС нр. 18

Capalac Holz-

Impragnierung

Capalac Vorlack

Capalac Hochglanz-

Buntlack

Желязо, стомана

закрито

Почистване ръжда /

обезмасляване

-

Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack, ако се налага

 

открито

Почистване ръжда /

обезмасляване

-

2x Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack

Цинк

закрито

Лист БФС нр. 5

-

Disbon 481

EP-Uniprimer или

Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack, dacă este

necesar

 

открито

Лист БФС нр. 5

-

Disbon 481

EP-Uniprimer или

2x Capalac Allgrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack

Алуминий

закрито

Лист БФС нр. 6

-

Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack, ако се налага

 

открито

Лист БФС нр. 6

-

Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack

Твърдо PVC

закрито /

открито

Лист БФС нр. 22

-

Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-

Buntlack, ако се налага

Слоеве стара боя

закрито /

открито

шлайфане / почистване

- 1)

Capalac AllGrund 1)

Capalac Hochglanz-

Buntlack, ако се налага

Небоядисани радиатори

закрито

Почистване ръжда /

обезмасляване

-

Capalac AllGrund

până la 100°C

2) Capalac

Hochglanz-Buntlack

2) Capalac

Hochglanz-Buntlack

colorate

Стари боядисани радиатори

закрито

шлайфане

-

Disbon 481

EP-Uniprimer

до 100°C

2) Capalac

Hochglanz-Buntlack

1)       Повредените участъци по повърхността се подготвят и грундират в зависимост от основата.

2)       Да не се нанася бял цвят върху радиатори. Пожълтява!

Препоръка:Да се направят проби и да се тества сцеплението при повърхностите с покритие прахови бои, с технологията Coil Coating или при критичните основи.

Разход

  • С четка: 100 - 120 ml/ m2/ слой
  • С мече: 90 - 110 ml/ m2/ слой
  • Пръскане: 130 ml/ m2/ слой

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При 20°C и 65% относителна влажност   на въздуха

Сух на повърхността

Сух при допир

Може да се нанася следващ слой

Може да се нанася следващ слой с пръскане

След брой часове

4

8 – 10

24

8 - 16

При по-ниски температури и по-висока влажност ма въздуха времето за съхнене се удължава. По-дългото време за съхнене необходимо за цветовете RAL 9006 и RAL 9007, може да се компенсира чрез смесване на лака с 10% втвърдител Capalac PU-Härter.

Инструменти

Веднага след ползване с white spirt или с разтворител за синтетични смоли.