Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Да се разбърка добре преди употреба. Може да се нанася с четка, мече или с пръскане. Дърво, дървени материали и метал.

Подготовка на основата

Основата се шлайфа според изискванията на основата, след което се почиства добре.

Нанасяне

Продуктът може да се нанася с пръскане в консистенцията, в която е доставен, но трябва де се затопли съгласно таблицата по-горе. Capalac Vorlack е готов за нанасяне с четка. Или мече.

Указания за пръскане Airless:

  • Дюза 0,009 – 0,013 инч
  • Налягане: 180 – 200 бара
  • Разреждане: не е необходимо

Дърво и производни: закрито; почистване/ шлайфане; грундиране: Capalac Vorlack; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Дърво: открито; Почистване БФС нр.18; импрегниране: Capalac HolzImpraegniergrund; грундиране: Capalac Vorlack; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Стомана, желязо: открито/ закрито; Почистване ръжда; Грундиране закрито: Capalac Allgrund/ Capalac/ Грундиране открито: 2x Capalac Allgrund/Capalac Rostschutzgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Цинк/ галванизирани повърхности: открито/ закрито; Почистване: БФС нр.5; Грундиране закрито: Disbon 481 EPUniprimer или Capalac Allgrund; Грундиране открито: Disbon 481 EPUniprimer sau 2x Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Алуминий: открито/ закрито; Почистване БФС нр.6; Грундиране: Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Твърдо PVC: открито/ закрито; Почистване БФС нр.22; Грундиране Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Стари боядисани повърхности: открито/ закрито; почистване / остъргване горен слой; Грундиране: Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял

Внимание: Необходимо е тестване на сцеплението при критичните основи (промишлени халета).

Разход

Разход  ml/m 

 Нанасяне с четка  

Нанасяне с мече  

Airless  

вертикално

80-100

70-90

90

хоризонтално

120

120

120

Условия за обработка

+ 5 ̊ С температура на материала, основата и въздуха

 

Време за изсъхване

    При 20̊ C и 65%

Относителна влажност на въздуха

Сух на повърхността

Сух при допир

Може да се положи следващ слой или да се шлайфа

 

 

 

 

След

2 часа

4 часа

12 часа

По- ниските температури и висока влажност на въздуха могат да удължат времето за съхнене.

Инструменти

Почистват се с лек бензин (white spirit) след ползване.