Disbon 481 EP-Uniprimer

Воден двукомпонентен грунд на базата на епоксидна смола за грундиране на неабсорбиращи и твърди основи за вътрешни и външни повърхности

Сфера на приложение

За сцепление към твърди, неабсорбиращи основи.  Антикорозионна защита за желязо, стомана и поцинковани повърхности. Обикновено може да се комбинира с всички едно-и двукомпонентни покрития (при съмнение се препоръчва реализиране на тестови повърхности). Продуктът не може да се използва за антикорозионна защита на армировъчна стомана за бетон.

Характеристики

  • Отлично прилепва върху всички неабсорбиращи основи 
  • Може да се използва като антикорозионна защита на повърхности от желязо, стомана и поцинковани повърхности без ръжда.

Свързващо вещество

Водна епоксидна двукомпонентна смола, без разтворители. .

Опаковка

1 kg, 5 kg,10 kg

Цвят

Бял, Hellgrau (светло сив), Dunkelbraun (тъмно кафяв).

Съхранение

На прохладни и сухи места, предпазена от замръзване. 

Оригиналната, неразпечатана кофа може да се съхранява минимум 1 годинa. При ниски температури продуктът се складира при температура от около 20°C преди употреба.

Технически данни

  • Плътност: около 1,5 g/cm³
  • Дебелина сух слой: около 35 µm/100 ml/m²