Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Неабсорбиращи, твърди основи като Glasal, Resopal, Werzalit, Colorpan, керамични плочи, керемиди, стари слоеве на базата на: полиуретан, епоксидни смоли, полиестер, поцинковани и алуминиеви повърхности, необработени повърхности на вакуум бетон, както и небоядисани плоскости Eterplan N.

При повърхностите от твърдо ПВЦ и при боядисаните с технология Colil Coating, да се направят пробни покрития и да се провери сцеплението на продукта. Да не се нанася върху повърхности от полиетилен, полипропилен и обработен против оксидиране алуминий. Основата трябва да бъде носеща, фиксирана, със стабилна форма, без зони без сцепление, прах, масла, мазнини, почистващи разтвори, следи от гума и други разделителни вещества 

Подготовка на основата

Носещите, замърсени повърхности (прах, замърсявания и др.) се почистват с водна струя под налягане, така че напълно да се отстранят веществата със съдържания на силикон или на веществата с разделително действие. След мокрото почистване, керамичните плочки трябва да се шлайфат механично (напр. с абразивна хартия, абразивна паста и др.). 

Цинковите и поцинкованите повърхности се подготвят с амонячен разтвор или с пясък,  съгласно лист БФС 5. При поцинкованите повърхности трябва да се използва полиращ филц.Отстранява се окисления слой от корозиралите повърхности от желязо, стомана и цинк, (степен на подготовка на повърхността Sa 2½ съгласно DIN EN ISO 12944, глава 4).Основите съдържащи азбест (напр. Glasal), могат само да се почистят, съгласно TRGS 519.Повърхностите от твърдо ПВЦ се подготвят с амонячен разтвор, съгласно БФС 22. Алуминиевите повърхности се шлайфат с полиращ филц и се почиства с нитро разтворители или с фосфорна киселина, съгласно лист БФС 6.

Подготовка на материала

Добавете втвърдителя към основната маса. Разбърква  се добре с миксер с ниски обороти (макс. 400 оборота/мин) . Излива се в друг съд и отново се хомогенизира. 

Основна маса : втвърдител = 3 : 2 тегловни части.

Съотношение на смесване

С четка, с мече с твърд косъм или с уред Airless (дюза от 0,016-0,018 инча, налягане мин.

50 бара). Процедура на нанасяне Материалът се нанася в тънък и равномерен слой. При грундиране и боядисване на плоскостите  Eterplan N, се процедира съгласно указанията на производителя на плоскостите. 

Разход

Върху неабсорбиращи повърхности около 120-170 g/m2. При нанасяне с пръскане разходът може да е по-голям. Точните стойности на разхода се определят чрез извършване на опити на място.

Време за нанасяне Около 90 минути при температура на въздуха от 20 °С и относителна влажност на въздуха от 60%. По-високите температури съкращават, а по-ниските удължават времето за нанасяне. Указание: Краят навремето за нанасяне не е видим. Превишаването на препоръчаното време за нанасяне може да доведе до изменение на гланца и на цвета, както и до по-лошо сцепление към основата. Да се избягва нанасяне на прекалено дебели слоеве (голям разход).  По време на съхнене, респективно на цялостно втвърдяване, да се осигури проветряване и по-добра вентилация. 

Условия на нанасяне

Температура на материала, въздуха и носещия слой: 

Трябва да е мин. +10°C и макс. +30°C.Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на оросяване.

Време за обработка

При температура на въздуха 20 °С, времената на изчакване между работните етапи трябва да бъдат мин. 3 часа за следващите покрития на базата на вода и мин. 16 часа за покритията съдържащи разтворители. Финишните слоеве се нанасят върху грундовия слой най-късно след 3 дни. Времевият интервал се съкращава при по-високи температури и се удължава при по-ниски температури.

Време за съхнене

При температура +20ºC и 65% относителна влажност на въздуха, може да се нанесе следващо покритие след около 3 часа с бои на базата на вода и след около 16 часа с бои, съдържащи разтворители. При по-ниски температури може да се боядиса с бои на базата на вода след около 12 часа и с бои, съдържащи разтворители след около 48 часа. По време на втвърдяване (около 8 часа при температура +20°C), покритата повърхност трябва да се защити от влага. В противен случай могат да се появят дефекти по повърхността и проблеми със сцеплението. При по-ниски температури посочените времена се удължават подобаващо. 

Почистване на работни инструменти Почистват се веднага след ползване или при по-дълги прекъсвания на работа, с топла вода и сапун.