Capadur Color Wetterschutzfarbe

Специална боя, разредима с вода, за покритие и защита на външни дървени повърхности