Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Абсорбиращи дървени елементи с частична стабилност на размерите или стабилност на размерите, препоръчвани в Bangkirai, Douglasie и Teak. Също така се препоръчва за кедър.

Основата трябва да е стабилна, устойчива и чиста от прашни частици. Грапави основи и основи със стари покрития трябва да се шлайфат. При шлайфане използвайте прахозащитна маска. Дървесният прах на повърхността се отстранява с четка. Влажността на основата на открити дървени повърхности от типа "широколистни" не трябва да е по-висока от 12%, а за "иглолистни" - не повече от 15%. Повърхности от иглолистен материал трябва да бъдат защитени срещу плесени и вредни гъби с Caparol грунд за дърво.

Подготовка на основата

Стари необработени дървени повърхности: Компрометирани, излагани дълго време на атмосферни влияния дървени повърхности, се шлайфат до достигане на достатъчна здравина, след което основно се почистват.

Забележки: Преди употреба почистете терасите и паркетите, уверете се, че са достатъчно сухи (макс. 12% влага). Оставете да изсъхнат за няколко дни.

Начин на полагане Cappadur Holz-Öl се нанася равномерно и неразреден с четката. Излишният материал се отстранява чрез сушене със суха кърпа.

Разход

Нанасяне с четка върху гладки дървени повърхности
Прибл. 90–110 ml / m² / слой в зависимост от абсорбционния капацитет на субстрата.

Нанасяне с четка върху повърхности от сурово дърво
Прибл. 120–160 ml / m² / слой в зависимост от абсорбционния капацитет на субстрата.

Описания разход е ориентировъчен. Точните стойности на потреблението могат да бъдат изчислени само след извършване на реални тестове.

Условия за обработка

Температура по време на работа не трябва да е по-ниска от +5° C

Време за изсъхване

При 20 ° C и 65% относителна влажност на въздух повърхността е суха на пипане след 2/3 часа; след 4/5 часа може да се нанася втори слой; след 24 часа повърхността е напълно суха. 

Хигроскопичността на основата и влажността влияят на разхода/ времето на изсъхване и крайния блясък. При дървените елементи, съдържащи оцветители, времето на изсушаване може да се удължи до 6-8 дни.

Работни инструменти

Почистете веднага след употреба с лек бензин.