Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Основата трябва да е стабилна, устойчива и чиста от прашни частици.

Стари покрития: Грапави основи и основи със стари покрития трябва да се шлайфат. При шлайфане използвайте прахозащитна маска. Дървесният прах на повърхността се отстранява с четка. Влажността на основата на открити дървени повърхности от типа "широколистни" не трябва да е по-висока от 12%, а за "иглолистни" - не повече от 15%. Повърхности от иглолистен материал трябва да бъдат защитени срещу плесени и вредни гъби с Caparol грунд за дърво / Caparol Holzschutz-Grund/ и да бъдат импрегнирани.

Нови дървени елементи: Гладките дървени повърхности се шлайфат по посока на дървесното влакно, почистват се, а появилите се смолисти частици се отстраняват. Твърдите дървени повърхности, дърво от типа "екзотични" и меки дървени повърхности, съдържащи смоли, трябва основно да се "измият" с нитро-универсален разредител преди нанасянето на импрегнатора. Иначе повърхността само се почиства. Винаги извършвайте пробно нанасяне върху подготвените повърхности. Дървесината се обработва с импрегниращ грунд Caparol Holzschutz-Grund + след това се оцветява с 2 слоя.

Стари необработени дървени повърхности:  Компрометирани, излагани дълго време на атмосферни влияния дървени повърхности, се шлайфат до достигане на достатъчна здравина, след което основно се почистват.

Дървесина боядисана: Старите слоеве от лакове и дебелослойни покрития се отстраняват до здрава основа. Остатъците от по-тънки слоеве се шлайфат допълнително, повърхността се почиства и тогава се прави тест за съвместимост с Caparol AquaLasur +.

Начин на полагане

Преди употреба се разбърква добре. Нанася се до насищане с четка със синтетичен косъм по посока на дървесните влакна. В краищата и ръбовете (ръбовете) се прилага минимум един слой. Необходимо е да се спазва времето за съхнене между отделните слоеве! По време на работа да се осигури достатъчно проветрение! Да не се полага при температура, по-ниска от 5оС (околна темп. и темп. на основата).

Важно е да запомните: цветовете на палитрата са показателни!

Оттенъците в палитрата Caparol Aqua Lasur + са получени чрез нанасяне на два слоя финишно покритие. Появата на готови дървени повърхности с лазери може да варира в зависимост от няколко фактора: естеството на дървото, процента на влага/ степента на сушене на дървесината, броя на нанесените лакове и др.

Разход

80 - 100 ml / m², в зависимост от абсорбацията и влажността на дървесината. Минимално количество: 200 ml / m². Хигроскопичността на основата и влажността на дървото влияят на разхода. Точният разход може да се установи чрез пробно нанасяне.

Време за съхнене

При 200С и 65% относителна влажност на въздуха повърхността е суха след около 1-2 часа. Окончателно изсъхване - след около 12 часа. При по-ниска температура и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава!

Почистване на инструментите

Веднага след употреба, с обилно количество вода.