Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Материал за декоративни покрития с вътрешно и външно приложение върху цокъл на фасади, на стълбове, на коридори, фоайета, на рамки на врати и прозорци. 

Свойства

 • Висока механична устойчивост на удари и одрасквания 
 • Светлинно устойчив 
 • Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
 • Много еластичен
 • Дифузионна способност за водни пари и въглероден двуокис 
 • Трудно се замърсява

Свързващо вещество

Чист акрилат

Опаковка

25 kg – Capatect KD-Buntsteinputz

25 kg - Capatect KD-Buntsteinputz fein

Цвят

Capatect KD-Buntsteinputz: Steingrau, Schiefergrau, Basaltgrau, Granitschwarz,Islandgrün, Pazifikblau, Klinkerrot, Marmorbraun, Dolomitbraun, Bergbraun, Kaffeebraun

Capatect KD-Buntsteinputz fein: Cognac, Capuccino, Sangria, Manhatten

Степен на гланц

Матов 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Запечатаният продукт може да се складира 12 месеца.

Технически характеристики

Capatect KD-Buntsteinputz:

 • Плътност на материала в прясно състояние: 1,8 kg/dm³  
 • Абсорбция на вода по ONORM B6110: 725 g/m² / 24 h
 • Устойчивост на дифузията на водни пари: µ = 150    

Capatect KD-Buntsteinputz fein:

 • Плътност на материала в прясно състояние: 1,6 kg/dm³  
 • Абсорбция на вода по ONORM B6110: 750 g/m² / 24 h
 • Устойчивост на дифузията на водни пари: µ = 150    
 • Консистенция: Под формата на паста. Готов материал за нанасяне.