Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Структурна мазилка на базата на силиконова смола, със структура от типа R - „влачена” или от типа K - „драскана”, с висока пропускливост на водни пари. Прилага се като краен слой при:   

- Термоизолационни системи Capatect

- Бетон 

- Мазилки от групите  PII + PIII съгласно DIN V 18550

- Повърхности с покритие от дисперсионни бои, носещи, матови 

- Носещи силиконови покрития 

Не се препоръчват повърхности със солна ефлоресценция, както и пластмасови или дървени повърхности .  

Свойства

 • трудно запалима B1,съгласно DIN 4102/ DIN EN 13501
 • висока пропускливост на водни пари 
 • устойчива на неблагоприятни атмосферни условия, хидрофобна 
 • екологична, със слаба миризма
 • оптимално обработване
 • здрава
 • дълготрайна устойчивост на цветовете на UV лъчи 
 • водоразтворима 
 • със защитен филм срещу водолюбиви организми, гъбички и мухъл 

Опаковка/Вместимост съд 

25 kg

Цвят

Бял

Silicon-Fassadenputz може да се оцветява ръчно с макс.2% оцветители CaparolColor Volton und Abtönfarbe или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно оцветяване, цялото количество боя трябва да се смеси, за да се избегнат различия в цвета. Silicon-Fassadenputz може да се оцвети с компютъризирана система ColorExpress. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди полагане на продукта. 

По заявка могат да се изпълнят специални интензивни(наситени) цветове.  (цветовете, които са < 20% светлоотражение  не се препоръчват за термоизолационните системи).

Могат да се използват наситени цветове , когато материалът се полага върху армировъчни маси CarboNit или CarbonSpachtel. 

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На прохладни сухи места. Да се пази от директни слънчеви лъчи.

Технически данни

 • Дифузия, еквивалентна с дебелината на Capatect Klebespachtel 186 М: макс. 0,4 m
 • Коефициент на водопоглъщане: w < 0,2 kg/(m2 • h0,5) съгласно DIN EN 1062-3
 • Плътност: пастовидна

 

Наименование продукт

 

 

Структура

 

 

Гранулация

(mm)

 

 

Разход

прибл. (kg/m2)

 

 

Silicon-Fassadenputz R20

 

 

"Драскана" структура

 

 

2,0

 

 

2,5 - 2,8

 

 

Silicon-Fassadenputz R30

 

 

"Драскана" структура

 

 

3,0

 

 

3,0 - 3,2

 

 

Silicon-Fassadenputz K15

 

 

"Зърнеста" структура

 

 

1,5

 

 

2,4 - 2,7

 

 

Silicon-Fassadenputz K20

 

 

"Зърнеста" структура

 

 

2,0

 

 

2,9 - 3,2

 

 

Silicon-Fassadenputz K30

 

 

"Зърнеста" структура

 

 

3,0

 

 

3,8

 

Тези стойности са ориентировъчни, при които не са взети предвид загубите материал при полагането му. Точният разход се определя с проби.Освен това трябва да се имат предвид вариации на  разхода, поради характеристиките на носещия слой и условията на полагане.