Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Приложение

Органична шпакловъчна смес за лепене и армиране на изолационни плочи, както и за влагозащитно (хидроилзолиращо) покритие в зоната на цокъла или в зоната на контакт със земята и за уплътняване под прозоречни первази. Смесва се с цимент.

Характеристики

  • Шпакловъчната смес е надеждна защита срещу проникване на вода в местата на приложение
  • Водоотблъскващо действие
  • Позволява дифузия на водни пари
  • Пастообразна
  • Не се влияе от основи (алкални вещества) и е устойчива на замръзване
  • Разностранно приложима, задържаща се върху битумна основа, със силно залепващи свойства и добра устойчивост

Опаковка

18 kg

Цвят

Бяло-сиво

Съхранение

В хладна и суха среда, защитена от влага и замръзване. Избягвайте излагането на слънчева светлина.

Технически данни

  • Плътност: около 1,1 g/cm3 
  • Дебелина на дифузионно еквивалентен въздушен слой sd H2O: прибл. 2,2m съгл. DIN EN ISO 7783 (при 2 mm)
  • Свързващо вещество: Водниста стироакрил-кополимерна дисперсия
  • Проницаемост спрямо вода (w-стойност): W: прибл. 0,02 kg/(m2 g1/2) съгл. DIN EN 1062-3 клас W3 (нисък) съгл. DIN EN 1062