Caparol Akkordspachtel fein

Готова за употреба фина пастообразна емулсия за интериор

Сфера на приложение

Caparol-Akkordspachtel fein (fine):

Универсална фина шпакловъчна маса, подходяща за отстраняване на малки дефекти и неравности, дупки и цепнатини по повърхността. Подходяща за постигане на гладка повърхност след грунд/мазилка или на бетонна повърхност. Също така подходяща за постигане на фино текстурирана повърхност след изпръскване на стени и тавани. Подходяща за постигането на високо качество на повърхността при използване на гипсокартонени плоскости. 

Caparol-Akkordspachtel mittel (medium):

Универсална фина шпакловъчна маса за изравняване на големи неравности по повърхността, попълване на дупки и отстраняване на пукнатини. Използване на техника на изпръскване на продукта при изравняване на бетонови повърхности или след груба мазилка. Подходящ за постигане на високо качество на повърхността при използване на гипсокартонени плоскости.

Качества на продукта

 • Минимално количество на емисиите и без разтворители
 • Водоразредим, екологичен, със слаба миризма
 • Висока якост на сцепление с основата
 • Твърда повърхност след нанасяне, несвиваем 
 • Може да се шлайфа в сухо състояние и да се обработва с кече в мокро
 • Възможност за прилагане чрез изпръскване
 • Лесен за полагане
 • Негорим  с вещества за намаляване на пламъка

Свързващо вещество

дисперсия на синтетични смоли.

Опаковка

8 kg кофа; 25 kg кофа 

Цвят

Натурално бял. Продуктът може да се оцветява максимум до 5% от CaparolColor или AVA колоранти. Количества  от над 1000 kg могат да бъдат оцветени в завода производител.

Степен на гланц

Maт

Съхранение

Съхранявайте на хладно, проветриво без опасност от замръзване място.

Допълнителни продукти

 • Caparol-Füllspachtel P
 • Histolith® Renovierspachtel
 • Histolith® Feinputz
 • Capatect-Feinspachtel 195
 • Capatect ArmaReno 700