Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални помещения от закрити помещения. Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, да няма участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества. Проверява се дали повърхностите съдържащи цимент, респективно изравняващи смеси подобрени със синтетични материали могат да бъдат покрити или се полагат опитни слоеве.

Якостта при опън на повърхността, която следва да бъде покрита трябва да е мин. 1,5 N/mm2. Минималната измерена стойност трябва да е поне 1,0 N/mm2.

Преди нанасяне на продукта, повърхността трябва да достигне равновесна влажност:

  • Бетон и циментови замазки: макс. 4 % тегловни;
  • Анхидридни замазки: макс. 0,5 % тегловни;
  • Магнезитни замазки: 2-4 % тегловни;
  • Замазки от ксилолит: 4-8 % тегловни; 

При анхидридните и магнезитни замазки трябва да се предотврати капилярната влага чрез хидроизолация.

Подготовка на основата/ материала

Основата трябва да е подготвена чрез подходящи средства, напр. чрез сачмоструене или шлайфане, спазвайки се упоменатите по-горе изисквания. Повърхностните дупки и дефекти се поправят с Disbocret®-PCC-Mörtel или Disboxid EP-Mörtel.

  • Disbopox 443 EP-Imprägnierung: Към основната маса се добавя втвърдителя. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост  (макс. 400 об./мин.), до постигане на хомогенна смес, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново много добре .
  • Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid: Разбърква се основната маса и се добавя втвърдителя. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост (макс. 400 об./мин.), до постигане на хомогенна смес, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново много добре.

За реализиране на междинния слой, след като разбърканият продукт се излива в друг съд, към него се добавят 5-10 тегловни процента Disboxid 942 Mischquarz и се разбърква много добре  отново. Продуктът не се разрежда.

  • Capadecor Arte-Lasur: Продуктът е готов за нанасяне. Преди нанасяне трябва да се разбърка много добре.
  • Disboxid 422 E.MI ClearCoat: Добавя се втвърдителя към основната маса. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост (макс. 400 об./мин.), до постигане на хомогенна смес, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново много добре.

За реализиране на крайния, противохлъзгащ слой, след като разбърканият продукт се излива в друг съд, към него се добавя необходимото количество Disbon 947 SlideStop Rough, респективно Disbon 947 SlideStop Medium, според описанието от техническия лист на продукта Disboxid 422 E.MI ClearCoat, и се разбърква отново много добре.

Примерни комбинации на студио за цветови дизайн Капарол:

Класически цветове

 

Продукт

 

Цвят-продукт

Piacenza

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

Piacenza

Piacenza

Bergamo

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

Bergamo

Bergamo

Merano

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

Merano

Merano

Messina

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

Messina

Messina

Marsala

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

Marsala

Ferrara

Modena

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

Modena

Modena

Естествени цветове

 

 

Aversa

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Venato 25

3D Plus Jura 30

Ravenna

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

3D Plus Venato 10

3D Plus Jura 20

Цветови тенденции

 

 

Savona

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

3D Plus Papaya 10

3D Plus Onyx 5

Firenze

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

3D Plus Venato 10

3D Plus Grenadin 65

Portofino

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

3D Plus Lavendel 155

3D Plus Laser 90

Milano

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capadecor Arte-Lasur

 

3D Plus Granit 5

Color Livorno

Температура на обработка

Температура на материала, основата и на въздуха. Трябва да е мин. +12°C и макс. +30°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на росене. 

Време за изсъхване

При +20°C и 60% относителна влажност на въздуха може да се ходи по нанесените слоеве след около 16 -24 часа. Може да се ходи по крайния слой след 1 ден (нисък трафик ). Може да се подложи на механично натоварване след около 3 дни и се втвърдява изцяло след около 7 дни.

Почистване на инструментите

Веднага след ползване или при дълги работни паузи, инструментите се почистват с посочените  таблицата по-долу инструменти.

Продукт

 

Почистващо вещество

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid 

Arte-Lasur

Вода или топла вода и сапун

Disboxid 422 E.MI ClearCoat

 

Disboxid 419 Verdünner