Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Пластмасови люспи за индивидуална декорация на подови настилки Caparol.

Материал

Цветни люспи от пластмаса

Опаковка

 1 kg

Цвят

Бял, черен, светло сив, вълт, червен,