DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze

Тиксотропно средство за покрития без разтворители или с ниско съдържание на разтворители. За създаване на стабилни, подходящи за мазилка покрития на вертикални и наклонени повърхности.