Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fișa Tehnică

Fișă Tehnică Nr. 462 NEU

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Declarație de performanță

Declarație de performanță Disboxid 462 NEU

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Disboxid 462 Ep-Siegel NEU