Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fișa Tehnică

Fișă Tehnică

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1624-2015 Produse epoxidice pentru pardoseli Disbon 447, 464, 467, 476

Aviz sanitar privind utilizarea în industria alimentară

Raport verificare 447 E.MI Wasserepoxid

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate

Declarație de performanță

Declarație de performanță 447