Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Решения за здравни заведения

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie portante, curate, uscate şi fără substanţe de  separare. 

Pregătirea suprafeței

Tehnologia de pregătire a stratului suport depinde de tipul de strat suport şi de materialul de construcţie.

Vă rugăm consultaţi fişa tehnică a produsului Amphibolin respectiv Caparol SeidenLatex.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, Capadecor Metallocryl INTERIOR se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic în timpul aplicării.

Capadecor Metallocryl INTERIOR poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role. 

Urmele de rolă trebuie roluite (netezite) din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu o lungime medie a firului (de 12 –16 mm), care permit aplicarea omogenă şi fără acumulări de material cum sunt de ex.:

• Rotanyl 17 pentru suprafeţe structurate mediu până la grosier  • Rotanyl 13 pentru straturi suport uşor structurate.

Pentru obţinerea unei distribuţii omogene a pigmenţilor de aluminiu, Capadecor Metallocryl INTERIOR trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulteri

Aplicarea produsului prin pulverizare poate duce la formarea de vapori asemeni aplicării Effect Lack şi de aceea este recomandat aplicarea numai pe suprafeţe parţiale, limitate şi nu pe suprafeţe extinse.
Posibilitatea aplicării Metallocryl prin pulverizare se va face prin examinarea la faţa locului a fiecărui obiectiv în parte. Din această motiv rugăm să folosiţi consultanţa noastră de specialitate. Pe suprafeţe plane se pot obţine efecte deosebit de atractive dacă se aplică Capadecor Metallocryl INTERIOR si după roluire se face o periere cu mişcări în cruce a suprafeţei utilizând o perie ovală.

Instrucțiuni de aplicare

Compoziţia straturilor: 

Capadecor Metallocryl INTERIOR conţine pigmenţi de aluminiu, care pe straturi suport alcaline sau acizi, mai ales în combinaţie cu o umiditate ridicată, reacţionează prin decolorare. De aceea pe straturile suport alcaline, neabsorbante, este necesară aplicarea unui strat de amorsă, constând în Disbon 481 EP-Uniprimer. (vezi Fişa tehnică Nr. 481).

Se aplică un strat intermediar cu Amphibolin nuanţat în nuanţe 3D conforme cu nuanţa Capadecor Metallocryl INTERIOR ce urmează a fi aplicată (a se lua notă de Informaţiile tehnice Amphibolin).  Nu se vor folosi vopsele mate ca strat intermediar. Se aplică apoi două straturi finale cu Capadecor Metallocryl INTERIOR nediluat (max.5%).

Capadecor Fantastic Fleece:

Se poate aplica doar pe modelele „Lino”si „Tira”. Se aplică un singur strat omogen şi uniform de Capadecor Metallocryl INTERIOR Nediluat.

Consum

Cca. 100 ml/mp pentru un strat pe suprafeţe uşor structurate; pe suprafeţele cu rugozitate crescută consumul creşte corespunzător. Un consum exact se poate obţine numai după efectuarea de probe.&nb

Condiții de prelucrare

+ 5°C pentru suport şi în aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a  aerului, este uscat la suprafaţă după 4-6 ore şi poate fi aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăţă cu apă după întrebuinţare.

Rețineți

Capadecor Metallocryl INTERIOR nu este indicat a fi aplicat pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Datorită compoziţiei speciale a produsului, nu este permisă amestecarea lui cu alte materiale. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, ud-în-ud.  La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului Colarol-Putzfestiger, lipsit de substanţe aromatice şi cu miros redus.