Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Решения за здравни заведения

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Suporturile minerale cu strat de sinter sau suprafață făinoasă: Se curăţă mecanic, sau se tratează cu Histolith Fluat şi apoi se spală cu apă. Tencuieli din grupele de mortare PIc, P II şi P III precum și tencuieli vechi din grupa de mortare PI:

Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă.

Tencuieli de gips din grupa de mortare PIV:

Pe tencuielile solide: se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuielile de gips moi se consolidează cu Caparol-Tiefgrund TB. Tencuielile de gips cu strat de sinter se şlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. După uscare, se aplică un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Tencuieli din lut:

Se curăță suprafeţele care urmează să fie vopsite și se grunduiesc cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă. Aplicați un strat de probă și verificați dacă apar pete maro.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund și un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Plăci de construcţii din gips:

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Beton:

Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Eflorescențele de sare se periază uscat. Zidărie aparentă din cărămidă: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Suprafețe portante de var, ciment sau vopsele silicatice: Pe suprafețele puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă. Suprafețe portante de tencuieli pe bază de rășini sintetice și vopsele de dispersie: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Acoperiri fără capacitate portantă:

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB și un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Tapete cu inserţie de aşchii de lemn nevopsite:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pentru tapetele în relief sau imprimate pe hârtie este necesară o aplicare de probă.

Tapet din fibră de sticlă Capaver: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB și un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţe afectate de mucegai:

Mucegaiul sau algele se înlătură prin curăţare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol-Akkordspachtel sau cu Caparol-Füllspachtel P conform indicaţiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Suprafețele șpăcluite cu ghips se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,026" Presiune la pulverizare : 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Sylitol Bio-Innenfarbe nediluată sau diluată cu max. 5% apă. Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 10% apă. Pe suporturile neuniform sau puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Consum

Cca. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 8°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, produsul nu se amestecă cu alte materiale. Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. Nu se aplică pe lacuri, suporturi cu eflorescențe de sare, materiale sintetice şi lemn. Tensiunile mecanice (zgârierea) pe suprafețele vopsite în nuanţe închise pot produce dungi de o culoare mai deschisă.

În cazul suprafeţelor nuanţate intens şi solicitate mecanic, recomandăm aplicarea produsului PremiumColor. La aplicarea prin pulverizare Airless, se omogenizează bine şi se strecoară vopseaua înainte de folosire.

La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanţe aromatice şi cu miros redus. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25). Pe materialele de șpăcluire pe bază de gips pot apărea pete de culoare. Pentru a reduce acest risc, se aplică pe întreaga suprafață un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Măsuri de protecţie:

Se acoperă cu grijă suprafeţele alăturate zonei de vopsit, în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul, lemnul natural sau lazurat. Petele de vopsea se curăţa imediat cu multă apă.