Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Решения за здравни заведения

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul pulverizării vopselei, se va evita inhalarea. Se va asigura o ventilaţie corespunzătoare în timpul aplicării şi ulterior acesteia. La contactul cu ochii sau cu pielea, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicaţii: vezi fişa cu date de siguranţă a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material  ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Acest produs conţine max. 110 g/l VOC.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Răşină poliuretan-acrilică, dioxid de titan, pigmenti colorati, materiale minerale de umplutură, apă, glicol, glicol ester, aditivi, conservanţi.

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro