Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без петна от мазнини.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P I, P II и P III: Новите мазилки се оставят необработени преди боядисване, както следва: група  хоросани P I – поне 4 седмици, група хоросани P II и P III – 2 седмици. Минералните натрупвания по повърхността се отстраняват с Histolith®Fluat.

Алтернативно може да се нанесе Histolith® Fassadenkalk, като материал за стенописи, около 24 часа след полагане на основната мазилка. При обработката на стенописите е възможна появата на леки цветови различия или петна при оцветените материали.

Стари небоядисани мазилки и стари минерални основи: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя.

Естествен камък: Подходяща основа са само абсорбиращите естествени камъни. Ако е възможно се полага един пробен слой за проверка на съвместимостта на боята. Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Естественият камък се почиства с пясъкоструене преди нанасяне на Histolith® Steinfestiger.

Важно: При естествените камъни, съдържащи водоразтворими вещества, е възможна поява на петна по повърхността.

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват.  След изсъхване на повърхността се нанася Histolith®Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. Що се касае структурата на нанасяне на материалите,  предварително трябва да се консултирате със специалист на място или с техническия ни отдел.

Импрегниране: В участъците, изложени на неблагоприятни условия и в зоните, пръскани от вода, трайността на покривния слой се подобрява значително чрез  импрегниране на повърхността с Histolith®Fassadenschutz. След импрегниране се предвижда време за съхнене от 7 дни.

Начин на нанасяне

При нанасяне върху исторически паметници се използва четка.

Структура на слоевете

След предварителна обработка на повърхността, материалът се нанася като основен и краен слой, като в зависимост отабсорбцията на повърхността, материалът се разрежда с макс. 10 % вода.

Върху повърхностите с висока или неравномерна абсорбция се нанася един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2 :1 или 1 :1, според абсорбцията на основата.

Разход

Около 150-200 ml/m2 на слой, при нанасяне върху равни повърхности. При нанасяне върху грапави повърхности разходът нараства. Точните разходни норми се определят с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +200C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва по повърхността след 4-6 часа и може да се нанесе следващ слой след 24 часа. Изсъхва в дълбочина след 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Важно: В зависимост от състоянието на основата и  метеорологичните условия е възможна появата на малки разлики в цвета или на петна.  Препоръчва се нанасяне на пробен слой или тестване на съвместимостта с основата.

За предотвратяване на следи пт дпбавемо зпмо. Трябва да се боядисва на една ръка „мокро върху мокро”. Не се препоръчва за нанасяне върху повърхности, акумулиращи вода. Да не се нанася под действието на преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, много висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага могат да се ползват защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Почистване на инструменти

Почистват се с вода, веднага след употреба.