Histolith Fluat

Концентрат за предварителна обработка на мазилки.

Сфера на приложение

Киселини, предназначени за отстраняване на минералните натрупвания по повърхността на нови мазилки, преди нанасяне на силикатни бои и за неутрализиране повърхността на мазилките.

 

Предназначени и за почистване на мазилки и стари минерални слоеве

 

 

Свойства

Histolith® Fluat реагира с циментови и варови мазилки. Неутрализира съдържащите се киселини. Промивната вода не съдържа киселини и може да се използва за други приложения.

 

 

Основа на материала

Воднист разтвор на флуоросиликатни киселини.

 

 

Oпаковка

10 l

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

Да не се съхранява в съдове, които не са устойчиви на киселини.

 

 

Технически данни

Плътност: Около 1,2 g/cm3