Histolith Sol-Silikat Fixativ

Грунд и разредител на базата на силикати

Сфера на приложение

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ се използва като:

  • Грунд за укрепване и изравняване на силно или неравномерно абсорбиращите основи
  • Разредител за силикатни дисперсионни бои от гамата Histolith®

Характеристики

  • Висока способност за укрепване на основата
  • Висока способност за проникване
  • Висока пропускливост на водни пари и на CO2
  • Не съдържа разтворители

Свързващо вещество

Калиево водно стъкло с органични добавки, съгласно DIN 18363 глава 2.4.1

Разфасовка

10L

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пластмасови съдове.

Технически данни

Плътност: около 1,0 g/cm3