Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, сухи, без мазни петна или други вещества намаляващи сцеплението. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Външни повърхности:

Нови мазилки от групи хоросани PIc, PII и PIII: Минималното време на съхнене преди следващо покритие с боя е следното: поне  4 седмици за хоросани от група PI, и 2 седмици за хоросани от групи PII и PIII. Минералните наслагвания се отстраняват с Histolith Fluat.

Стари непокрити мазилки и стари минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Неносещите основи се отстраняват. Грундира се с Histolith Sol-Silikat-Fixativ, разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от порьозността (абсорбцията) на основата.

Стари, матови, носещи дисперсионни бои: Повърхността се почиства добре и се отстраняват веществата намаляващи сцеплението.

Зидове: Подходяща основа е само абсорбиращия тухлен зид. Твърдите печени тухли и клинкера не са подходящи. За определяне на сцеплението е необходимо да се направят проби. Повърхността се почиства добре. Поправят се повредените фуги  хоросан. Грундира се с Histolith Sol-Silikat-Fixativ, разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от порьозността (абсорбцията) на основата.

Естествен камък: Само абсорбиращи естествени камъни са подходящи за основа. Налага се извършване на проби за определяне на съвместимостта. Повърхността се почиства добре и се отстраняват всички слоеве намаляващи сцеплението. Песъчливият естествен камък се укрепва (втвърдява се) с разтвор за втвърдяване Histolith Steinfestiger.

Важно: При естествените камъни съдържащи водоразтворими вещества, е възможна появата на ефлоресценции и видими петна по повърхността н боята.

Повърхности, замърсени с мухъл, гъби и водорасли: Замърсените с мухъл, гъби и водорасли повърхности се измиват, почистват се и се оставят да изсъхнат. След това се обработват с Histolith Algenentferner (антимухъл) и се оставят да изсъхнат. За правилното изпълнение на обработката е необходима предварителна консултация с наши специалисти, които да Ви предоставят техническа помощ.

Вътрешни повърхности:

Нови мазилки от групи хоросани PIc, PII и PIII: Минималното време на съхнене е 2-4 седмици. Минералните наслагвания се отстраняват с Histolith Fluat.

Гипсови мазилки от група хоросани PIV: Носещи мазилки: грундират се с Histolith Innengrund. Меките гипсови мазилки се укрепват / втвърдяват се с Histolith Spezialgrundierung. Гипсовите мазилки с минерални натрупвания по повърхността се шлайфат и се грундират с Histolith Spezialgrundierung. След изсъхване се грундират с Histolith Innengrund.

Гипсови плоскости (плоскости от гипскартон): Ръбовете се шлайфат. Грундират се с Histolith Innengrund. Меките гипсови мазилки се укрепват/втвърдяват се с Histolith Spezialgrundierung. След изсъхване се грундират с Histolith Innengrund. плоскостите, съдържащи водоразтворими вещества се грундират с Caparol Aqua-Sperrgrund (лист № 12).

Гипсови строителни плочи: Грундират се с Histolith Innengrund.

Бетон: Отстраняват се всякакви отделящи се остатъци.

Зид: Повърхностите се почистват добре. Повредените фуги от хоросана се поправят. Тухлите, съдържащи водоразтворими вещества се грундират с Caparol Aqua-Sperrgrund.

Стари, матови, носещи дисперсионни бои: Повърхностите се почистват добре и се отстраняват разделителните вещества.

Стари бои с ленено масло: Повърхностите се измиват добре и се грундират със Spezialgrundierung.

Небоядисани хартиени тапети с вградени дървени стърготини (Rauhfaser): Боядисват се без предварително грундиране. Върху релефните хартиени тапети се извършват проби преди боядисване.

Стъклофибърни тапети Capaver Glasgewebe: Грундират се с Histolith Innengrund.

Неносещи/ без сцепление тапети: Напълно се отстраняват, измиват се следите от тях и остатъците лепило. След изсъхване повърхностите се грундират с Histolith Spezialgrundierung, след което се нанася един междинен слой Histolith Innengrund.

Повърхности, замърсени с мухъл, гъби и водорасли: Замърсените с мухъл, гъби и водорасли повърхности се измиват, почистват се и се оставят да изсъхнат. След това се обработват с Histolith Algenentferner (антимухъл) и се оставят да изсъхнат. Да се спазват всички законни разпоредби свързани с нанасянето на продукта.