Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, сухи и абсорбиращи.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Новите мазилки се оставят необработени поне 2- 4 седмици. Минералните наслагвания се отстраняват с Histolith® Fluat.

Стари небоядисани мазилки и стари минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Нанася се един основен слой Histolith® Kristallin-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, според абсорбцията на основата.

Стари носещи слоеве матова дисперсионна боя: Повърхността се почиства добре. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund или Histolith® Quarzgrund.

Гипсови мазилки от група хоросани PIV: Върху твърди мазилки се нанася един основен слой Histolith® Innengrund. Меките мазилки се укрепват с Histolith® Spezial-grundierung. Гипсовите мазилки с минерални натрупвания по повърхността се шлайфат и се почистват от прах, нанася се един слой грунд Histolith® Spezial-grundierung. След като изсъхне се нанася един междинен слой Histolith® Innengrund.

Плоскости гипскартон: Ръбовете се шлайфат. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Меките плоскости се укрепват с Histolith® Spezial-grundierung. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund. Върху плоскостите, съдържащи водоразтворими или цветни материали се нанася един основен слой Caparol AquqSperrgrund.

Гипсови строителни плочи: Като основен слой се нанася Histolith® Innegrund.

Бетон: Евентуалните следи от разделителни вещества се отстраняват. Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund.

Тухлени зидове: Повърхността се почиства добре. Поправят се повредените фуги на хоросана. Върху тухлите,  съдържащи водоразтворими или цветни материали се нанася един основен слой Caparol AquqSperrgrund.

Слоеве боя на базата на лепило: Измива се добре до основата. Нанася се един слой грунд Histolith® Spezialgrundierung.

Небоядисани грапави тапети: Боядисват се без предварителна подготовка. Върху релефните или щамповани тапети се изпълняват пробни слоеве.

Стъклофибърна армировка: Нанася се един основен слой Histolith® Innengrund.

Повърхности, замърсени с мухъл: Мухълът се измива. След изсъхване на повърхността се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, се налага предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Начин на нанасяне

Нанася се с четка, мече или с уреди за пръскане. При работите по съхранение на паметниците е за предпочитане да се използват четки.

Структура на слоевете

Един наситен и равномерен слой, разреден с макс. 5% вода. Върху контрастиращите повърхности предварително се нанася един основен слой Histolith® Raumquarz, разреден с макс. 5% вода; върху силно или неравномерно абсорбиращите слоеве се нанася Histolith® Innengrund.

Разход

Около 140 g/m2  при нанасяне върху равни повърхности. Разходът расте при нанасяне върху грапави повърхности. Точният разход се определя след извършване на проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се нанася нов слой. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето на съхнене се удължава.

Почистване на инструментите

Почистват се с вода, веднага след употреба.

Важно: За предотвратяване появата на следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, „мокро върху мокро”. Не се препоръчва за повърхности акумулиращи вода. Да не се нанася при преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага, използвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Защитни мерки: Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, клинкера, естествения камък, метала и дървото