Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Сфера на приложение

Histolith® Silikat Renovierspachtel е предназначен за възстановяване  повърхностите на повредени мазилки и за подравняване на повърхностите чрез шпакловане. Освен това се използва за саниране на напукани повърхности на мазилки , заедно с армиращи мрежи.

Характеристики

  • минерален материал 
  • висока пропускливост на водни пари
  • не се раздува
  • може да се заглади на мокро
  • фина гранулация, макс. 0,5 mm
  • индекс на устойчивост на дифузия на водни пари μ < 12
  • нанася се ръчно или механично

Oснова на материала

Минерално свързващо вещество, съгласно DIN 1164 и DIN 1060 и минерално добавки, съгласно DIN 4226.

Разфасовка

25 kg

Цвят

Естествено бял.

Съхранение

В сухи помещения мин. 6 месеца, В среда бедна на хромати 6 месеца.