Сфера на прилжение

Готово за употреба дисперсионно лепило за залепване на стъклофибърни тапети от сериите Capaver Glasgewebe, Capaquarz Glasvlies, Magic Glass, FantasticFleece и Capadecor Akkord - vlies. За интериорно приложение. 

Характеристики

  • E.L.F. водоразредимо; екологично чисто
  • Високо начално сцепление
  • Продължително време за работа
  • Нисък разход
  • Клас на горимост по DIN 4102, в зависимост от последващото покритие, А2 (негорим) или В1 (трудновъзпламеним)

Опаковка

бака 10 kg, 16 kg, 25 kg 

Цвят

Бял, прозрачен след изсъхване.

Съхранение

На прохладно, защитено от пряка слънчева светлина място. Да се пази от замръзване. 

Технически параметри

  • Плътност: ок. 1,10 g/cm3
  • Дифузия на водни пари: sd=0,03m, V1 по DIN EN 1062-1 в система с Capaver Akkordvlies Z150K