Препоръчани повърхности

Вътрешни повърхности на минерални мазилки, от група хоросани PI, PII и PIII, както и мазилки от група хоросани PIV, гипскартон, гипсови плочи, бетонни повърхности.

Подготовка на основата

Основите трябва да са твърди, носещи, равни, чисти, сухи и без разделителни вещества. Спазвайки ВОБ, глава В, DIN 18363, алинея 3, както и техническа информация № 860. Минималната температура на нанасяне е 5°C температура на въздуха и стените.

Инструкции за нанасяне

Нанасяне с мече: 

  • CapaColl GK се нанася равномерно с мече с косъм от 18 мм върху стената в лента, на подходящи ширина за 1-2 ленти тапет – в зависимост от температурата на помещението.

    Внимание! Разпрострете лепилото възможно най-равномерно, така че натрупванията/торбичките лепило под тапета да не повлияят върху крайния вид на повърхността.

Нанасяне с пръскане:

  • Подходящо само при екипи от минимум 3 работници

    CapaColl GK може да се поръча и във варианта Airfix и да се нанася върху стените с уреди  Airless. Внимание! Материалът от стандартните кофи се разрежда с около 20%, според условията от мястото на нанасяне. Важно! Когато лепилото се нанася с пръскане, особено внимание трябва да се обърне на препоръчаните разходни норми, както и върху равномерното разпределяне на материала върху стената, така че да не се нанася прекалено голямо количество материал.

  • За допълнителна информация свързана с пръскането, вижте наръчника ни за технологията на пръскане.

Лепене на тапета

За недопускане на структурни различия на една повърхност, не се залепват парчета в различни посоки или с лицевата страна навътре (препоръчва се тапетът да се нанася с вътрешната страна на ролката към стената; не лепете тапетните листове веднъж с горната страна нагоре, а после с горната страна надолу). Препоръчваме да се залепят 2 листа тапети, доближени край до край, въпреки че може да се приложи и техниката на двойно рязане.

Внимание! Снадките трябва да се направят идеално, с един до друг краища, без разстояние. Това не означава, че краищата трябва да се разминават или че трябва насилва напасването, отделяйки ги от стената. 

Веднага след залепване, листата тапет се нивелират с шпакла за тапети или гумено мече за тапети, притискайки ги леко и постоянно към стената, за да се отстранят въздушните мехурчета или натрупванията лепило. Няколкото сантиметра тапет, оставащи в повече в горната/долната част/по ъглите се изрязват с нож или с шпакла за тапети.

Препоръка! При обработка на външните ъгли, препоръчване листът тапет да е по-дълъг от ъгъла с около 10 см. 

При външните ъгли се препоръчва употребата на специални защитни профили (значително се увеличава удароустойчивостта), които се фиксират с монтажно лепило. Разликите в гладкостта  се коригират с пастообразна шпакловка /на базата на дисперсия (не се препоръчват шпакловките на гипсова основа), като например Caparol AkkordSpachtel fein/mittel или Caparol AkkordLeichtspachtel. Шпаклованите профили и повърхности се грундират с  Haftgrund.

Краен слой: Изборът на подходящ краен слой се извършва вземайки предвид изискванията, отнасящи се към устойчивостта и гланца.

Междинен слой: Правилният избор на междинен слой е в основата на получаването на краен слой с много добър естетически вид. След изсъхване на тапета се нанася междинния слой, след което се нанася и крайния слой.

Натоварване

Краен слой

 Слоеве

 

Покритие

 

Измиваемост

Нормално

CapaMaXX

2

Мат

-  Клас 2 по DIN EN 13 300

-  Необходима е обработка на Caparol Feinroller

Нормално - средно

PremiumFine

2

Силен мат

-  Клас 2 по DIN EN 13 300

-  Необходима е обработка на Caparol Feinroller

 

Залепените листа тапет трябва да се оставят да изсъхнат.

Бележка

Преди напускане на производствената линия, се проверява качеството на тапетите Capaver. Възможни са спорадични производствени дефекти. Те се обозначават на ръбовете на среза, след което се отстраняват. Подобни дефекти не са основание за рекламация след нанасяне на продукта: по време на нанасяне на тапета може да се открият евентуални негови дефекти.

След полагането на 10 ленти рекламации не се признават.

Обикновено, лицето на тапета от вътрешната страна на ролката се лепи с лицевата страна към стената. Външната страна на ролката ще се вижда след нанасяне. За недопускане на структурни различия на една стена, не се залепват парчета в различни посоки или с лицевата страна навътре. При рекламации трябва да съобщите кода на продукта и кода на партидата му.