Calitatea aplicării:

Este indicat purtarea mănuşilor curate pe durata lipirii şi a montajului elementelor CapaCoustic Melapor pentru evitarea murdăririi acestora.

Dimensionarea: Elementele CapaCoustic Melapor pot fi tăiate cu un cuţit ascuţit în forma dorită. Toleranțele dimensiunilor: Până la 250 mm:                         ± 3 mm
Peste 250 până la 1.000 mm:     ± 5 mm
Peste 1.000 până la 2.000 mm:   -5 / +10 mm Goluri/Pori:

Materialul poate prezenta în funcţie de structură pori cu mărimi diferite (max. 15 mm) şi cu densitate aleatoare.

Diferenţe de nuanţe:

Nu sunt excluse diferenţe de nuanţe condiţionate de procesul de fabricaţie în cazul elementelor neacoperite.

Indicaţii (valabil la data publicării)

 • CapaCoustic Melapor-Kleber:
  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. A se evita deversarea produsului în canalizare, ape de suprafață sau în sol.
 • CapaCoustic Melapor-Kleber:
  Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Materialele lichide se dezafectează ca resturi de adezivi diluabili cu apă, resturile uscate de material se dezafectează ca resturi întărite de adezivi sau ca gunoi menajer. EAK 080410.

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

 • CapaCoustic Melapor:
  Trebuie predat în locuri special amenajate sau la instalaţii adecvate de incinerare conform legislaţiilor locale.
  Panel şi Baffle:     EAK 12 01 05
  Deckensegel:       EAK 17 09 04

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Vezi fişa tehnică de securitate.

Giscode

CapaCoustic Melapor-Kleber: D1

Centru Suport Tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro