Avertol Epotar

Двукомпонентна епоксидна комбинация

Описание

Двукомпонентна комбинация на основата на каменовъглена епоксидна смола с ниско съдържание на разтворители, с минерални пълнители. Може да се нанася върху влажни или мокри повърхности от стомана и бетон. След цялостно втвърдяване AVERTOL EPOTAR има леко гланцов черен външен вид; той е твърд, здрав и силно устойчив на абразия

Сфера на приложение

Подходящ за бетон и стомана, особено в случай на нанасяне върху влажни повърхности; също така като вътрешно и външно покритие на под-земни и потопени в течности повърхности, например, канализационни системи, в химичната промишленост и т.н. Не е подходящ за повърхности в контакт с питейна вода, жилища, конюшни и т.н.

Специални свойства

AVERTOL EPOTAR може да се излага на въздействието на вода веднага след нанасяне, но трябва да се има предвид, че по този начин във водата попадат разтворители, което води до временно замърсяване. Температура на водата: по-висока от 5°C.

Устойчивост

Химична: AVERTOL EPOTAR е устойчив на прясна вода, морска вода, ракообразни, разредени киселини и луги, неутрални соли, минерални масла и мазут, наситени масла, детергенти и т.н. Не е устойчив на ароматни въглеводороди, гудрон.

Механична: Устойчивост на абразия и удари.

Температурна: Суха топлина до + 80°C; влажна топлина, както и топла вода до приблизително + 60°C; възможно е кратковременно въздействие до 80°C. Продуктът не е устойчив на топла вода в случай на големи температурни разлики.

Цвят

Черен, червено-кафяв

Технически данни

Трайност след смесване    

При 10°C: около 3 часа

При 20°C: около 2 часа

При 30°C: около 1,5 часа

Плътност:                             

Част A:                          приблизително 2,0 кг/л,

Част B:                          приблизително 1,2 кг/л,

Смесен материал:       приблизително 1,9 кг/л

Обем по сух остатък

Приблизително 89 %

Точка на възпламеняване

Приблизително 50°C

Дебелина на филма

Дебелина на сух филм 120 µm е еквивалентна на 140 µm на мокър филм.

Брой слоеве от два до четири 

Разход                                 

Теоретичен за 120 µm сух филм / 0,25 кг/м²

Практически за 120 µm сух филм. приблизително 0,35 кг/м²

Съхнене 

Съгласно DIN 53150 при 23°C

Степен на сухота 1: приблизително 9 часа

Степен на сухота 4: приблизително 22 часа

Разредител                        

VERDÜNNUNG 102, добавете максимум 5 % (по сухи повърхности и при безвъздушно напръскване)