FantasticFleece “Metallic”

Възможностите за по-универсално използване на тапетите FantasticFleece се разширява. С помощта на продуктите CapaSilber и CapaGold, дизайнерските възможности на стъклофибърните тапети стават все по-големи.

Необходими материали

Вижте видеото, за да разберете какви са отделните стъпки на изпълнение.